Privacy en beveiliging

U heeft recht op privacy. Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en antwoorden. De gegevens van u in het UWV Panel worden alleen gebruikt voor onderzoek binnen het UWV Panel. Uw antwoorden en gegevens komen niet in uw dossier bij UWV, of bij een andere organisatie.

 

Rechtsgrond

Het UWV Panel mag uw persoonsgegevens gebruiken op basis van de grondslag ‘vervulling van een taak van algemeen belang’. UWV gebruikt uw gegevens binnen het UWV Panel om zijn dienstverlening te verbeteren. Vanuit de wet is UWV verplicht om zijn dienstverlening te onderzoeken. Meedoen aan onderzoek is voor u vrijwillig. U kunt zich altijd uitschrijven uit het UWV Panel.

 

Persoonsgegevens

MWM2 kan u, in opdracht van UWV, een e-mail sturen om te vragen lid te worden van het UWV Panel. UWV en MWM2 verwerken persoonsgegevens die u verstrekt voor deelname aan het UWV Panel. Voor deelname aan het UWV Panel is registratie verplicht. Voor de registratie bestaat een aanmeldprocedure. Daar maakt u een wachtwoord aan. U krijgt ook een korte vragenlijst waarin u wordt gevraagd een aantal achtergrondgegevens in te vullen.


Wij verwerken contactgegevens, hierbij kunt u denken aan e-mailadres en naam. Maar ook achtergrondgegevens zoals uw huishoudsituatie of type uitkering. Bij deelname aan onderzoek verwerken wij uw antwoorden op de vragen.

 

Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens?

 • UWV werkt voor het UWV Panel samen met onderzoeksbureau MWM2. MWM2 heeft daarom ook toegang tot de persoonsgegevens van u binnen het UWV Panel. Deze toegang is er enkel om onderzoek voor UWV uit te voeren.
 • Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor onderzoek binnen het UWV Panel en worden vertrouwelijk behandeld.
 • Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en niet aan derden gegeven.
 • Uw e-mailadres gebruiken we alleen om u uit te nodigen voor onderzoek of om u over de uitkomsten van onderzoek te informeren.
 • De persoonsgegevens die u voor het onderzoek aan ons geeft, worden verwerkt tot anonieme rapportages. Zo zijn uw antwoorden niet meer naar u herleidbaar. Uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld geslacht of leeftijd) worden gebruikt op een algemeen niveau om de uitkomsten van onderzoek te verklaren. U kunt hier bijvoorbeeld denken aan verschillen tussen leeftijdsgroepen.
 • De uitkering die u ontvangt, of uw relatie met UWV, bepaalt in welk panel u zit: UWV Panel WW, UWV Panel WIA of UWV Panel Wajong. Uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld geslacht of leeftijd) worden gebruikt om te bepalen of wij u uit kunnen nodigen voor een onderzoek.
 • De resultaten van het onderzoek worden geanonimiseerd bewaard. Maximaal een jaar na oplevering van de eindrapportage van een onderzoek worden uw persoonsgegevens verwijderd uit alle bestanden van het betreffende onderzoek. Uw individuele antwoorden worden nooit gerapporteerd.
 • Andere panelleden hebben geen toegang tot uw persoonsgegevens, of de onderzoeksgegevens. Andere panelleden kunnen enkel uw profielnaam zien en, als u die heeft geüpload, uw profielfoto. U kunt zelf kiezen welke naam en afbeelding u binnen het UWV Panel wilt gebruiken.
 • Als u een reactie op het forum plaatst, is deze ook te lezen voor andere panelleden.


Uw privacy rechten

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of UWV te vragen om uw gegevens aan te passen, te verwijderen of verwerking te beperken. U kunt uw persoonsgegevens inzien en aanpassen op uw persoonlijke pagina. Deze pagina is door een beveiligde verbinding met internet alleen voor u toegankelijk. Om in te loggen op uw persoonlijke pagina moet u uw eigen toegangscode en wachtwoord invoeren. De persoonsgegevens die op uw persoonlijke pagina staan, kunnen UWV en MWM2 zien. U kunt uw verzoek ook indienen via UWV, MijnUWV, of u kunt bellen naar 088-8989294. Ook kunt u contact opnemen met MWM2 via uwvpanel@panel.mwm2.nl.
 • U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.
 • U kunt uw toestemming voor uw profielfoto altijd eenvoudig intrekken via uw persoonlijke pagina of e-mailadres uwvpanel@panel.mwm2.nl.
 • Op de website overheid.nl leest u de hele gang van zaken voor inzage en correctie van persoonsgegevens bij UWV. Dit staat onder ‘Regeling inzage en correctierecht UWV 2018’.

 

Beveiliging

 • Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd.
 • Uw gegevens zijn opgeslagen in een database. De server waarop deze database staat, is tegen inbraak beveiligd door firewalls, authenticatie en encryptie. De server wordt gehost in een beveiligd datacenter in Amsterdam. Uw persoonsgegevens worden niet buiten Nederland verwerkt.
 • De webapplicatie die gebruikt wordt voor onderzoek is ook beveiligd door authenticatie (toegangscode en wachtwoord).

 

Bewaartermijn

 • Wij bewaren uw inschrijving voor het UWV Panel en uw emailadres totdat u aangeeft niet meer mee te willen doen aan het UWV panel. U wordt dan per direct niet meer uitgenodigd voor onderzoeken. Na maximaal 3 maanden verwijderen wij al uw persoonsgegevens uit onze database.
 • Mocht u langer dan 1 jaar niet meer mee doen aan onderzoek vanuit het UWV Panel, dan ontvangt u van ons een e-mail of u nog panellid wilt blijven. Als u dit niet meer wilt zijn, of als u niet meer reageert, verwijderen wij uw gegevens uit het UWV Panel.
 • MWM2 en UWV bewaren de antwoorden op de onderzoeken zonder persoonsgegevens zolang dit nodig is.

 

Profilering

Het UWV Panel bestaat uit verschillende subpanels: UWV Panel WW, UWV Panel WIA en UWV Panel Wajong. Per onderzoeksvraag wordt gekeken voor welk panel de onderzoeksvraag relevant is.

 

Meer informatie

Op deze pagina van UWV vindt u meer algemene informatie over UWV, uw privacy en welke rechten u heeft: https://www.uwv.nl/privacy/samenvatting-privacyverklaring

 

Contact

Voor verdere vragen over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van UWV Panel kunt u terecht bij UWV, dat verantwoordelijk is voor het UWV Panel.

 • Verstuur een bericht via ‘Mijn UWV’ op uwv.nl of ‘Mijn Werkmap’ op werk.nl
 • U kunt bellen naar 088-8989294, UWV Telefoon Werknemers

 

Functionaris gegevensbescherming

UWV heeft een Functionaris Gegevensbescherming. Deze persoon houdt binnen een organisatie toezicht de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Heeft u een klacht over de manier waarop wij zijn omgegeven met uw persoonsgegevens?

Stuur deze naar:

Bureau gegevensbescherming UWV
Functionaris gegevensbescherming
Postbus 58285
1040 HG AMSTERDAM

U mag uw klacht ook mailen naar: privacy@uwv.nl. Let op: stuur nooit vertrouwelijke gegevens zoals medische gegevens of uw burgerservicenummer per e-mail. Stuur vertrouwelijke gegevens alleen per post. Als u niet tevreden bent over onze reactie, dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijziging privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring altijd wijzigen. In dit geval leest u de meest recente versie op https://panel.uwv.nl/privacy/.